Πλαίσιο ικανοτήτων και παραδείγματα των δεξιοτήτων

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παράσχει τόσο στους/ις νεαρότερης ηλικίας εργαζόμενους/ες (ηλικίας 18-30 ετών) όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους/ες (ηλικίας 50+), έναν συμπαγή και ολοκληρωμένο κατάλογο πρακτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμόσουν για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αναβαθμίσουν την καριέρα τους. Η ενότητα 2 θα επικεντρωθεί στην παροχή συγκεκριμένων παραδειγμάτων συμπεριφορών που εκτιμώνται, ενθαρρύνονται και ανταμείβονται εντός των επαγγελματικών πλαισίων. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να επιτύχουν ατομικούς και συλλογικούς – οργανωτικούς στόχους, ώστε να γίνουν επιθυμητοί υποψήφιοι για εργασία ή/και εργαζόμενοι.

Contents

  • SCORM completed
    Πλαίσιο ικανοτήτων και παραδείγματα των δεξιοτήτων
  • QUIZ
    Αξιολόγηση 2
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064