Kompetenční rámec pro přenos dovedností a jejich příklady

Cílem tohoto modulu je poskytnout mladým pracovníkům (ve věku 18–30 let) i starším pracovníkům (ve věku 50+) kompaktní a komplexní seznam praktických aktivit, které mohou použít ke zlepšení svých dovedností a tím i postavení na kariérním poli. Modul 2 se zaměří na poskytování konkrétních příkladů chování, které je v profesních organizacích oceňováno, podporováno a odměňováno. Tato aktivita pomůže pracovníkům dosáhnout individuálních a kolektivních – organizačních cílů, což jim pomůže se stát žádoucími kandidáty v procesu hledání práce a/nebo zaměstnanci.

 

Contents

  • SCORM completed
    Kompetenční rámec pro přenos dovedností a jejich příklady
  • QUIZ
    Hodnotící dotazník 2
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064