Úvod do mezigeneračního mentoringu

Tento modul je úvodem do celých osnov školení o mezigeneračním učení a mentoringu. Účastnice a účastníci školení se naučí orientovat na vícegeneračním pracovišti v zájmu potírání ageismu a podpory začlenění a rozmanitosti skrze exploraci definic pojmů použitých v projektu a toho, co odlišuje různé generace a jejich potřeby.

Resources

  • Video
  • Team Building Across Generations: Instructor Guide
  • Ověření získaných znalostí – pracovní list
  • Odpovědi na otázky
    • Reference a zdroje
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064