Módulos

Please login or create an account to view the activities.

Unavailable
2

Analýza potřeb k identifikaci mezigeneračních potřeb v organizacích

Unavailable
3

Navrhování strategií pro manažerky a manažery, odbornice a odborníky v HR a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v boji proti ageismu a sociálnímu vyloučení na pracovišti

Unavailable
4

Implementace, monitorování a hodnocení strategií pro manažerky, manažery, odbornice a odborníky na HR a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v boji proti ageismu a sociálnímu vyloučení na pracovišti

Unavailable
5

Program Jak vyškolit v mentorování

Unavailable
6

Implementace, monitorování a hodnocení vzdělávacího programu

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064