Implementace, monitorování a hodnocení strategií pro manažerky, manažery, odbornice a odborníky na HR a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v boji proti ageismu a sociálnímu vyloučení na pracovišti

Tento modul si klade za cíl poskytnout manažerkám, manažerům, odbornicím a odborníkům na HR a poskytovatelům odborného vzdělávání škálu nástrojů, aby mohli implementovat a udržovat monitorování a vyhodnocování svých strategií boje proti ageismu a sociálnímu vyloučení ve svých organizacíc
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064