Program Jak vyškolit v mentorování

Tento modul, rozdělený na tři jednotky, má poskytnout manažerkám, manažerům, odbornicím a odborníkům na HR dalším školitelkám a školitelům relevantní znalosti, nástroje a materiál k návrhu programu Jak vyškolit v mentorování.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064