Analýza potřeb k identifikaci mezigeneračních potřeb v organizacích

Účelem tohoto modulu je vybavit účastnice a účastníky školení znalostmi a technikami potřebnými k identifikaci mezigeneračních vzdělávacích potřeb v organizacích, s cílem navrhnout vzdělávací programy a nabídnout školení a podporu, která bude účinně podporovat mezigenerační učení.
Zdroje
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064