Implementace, monitorování a hodnocení vzdělávacího programu

Tento modul si klade za cíl umožnit manažerkám, manažerům a odbornicím a odborníkům na HR upozornit na důležitost hodnocení vzdělávacích aktivit; předložit různé typy hodnocení (předběžné, průběžné a závěrečné) a zdůraznit důležitost všech tří pro dosažení efektivního školení.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064