Приложение, мониторинг и оценка на обучителната програма

Този модул дава възможност на мениджърите и специалистите по човешки ресурси да обърнат внимание на важността на оценката на учебните дейности; да представят различни видове оценки (предварителни, текущи и окончателни) и да прилагат трите вида за постигане на ефективно обучение.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064