Navrhování strategií pro manažerky a manažery, odbornice a odborníky v HR a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v boji proti ageismu a sociálnímu vyloučení na pracovišti

Tento modul, rozdělený na dvě jednotky, popisuje ageismus pro starší i mladší pracovníky a dostupné strategie řízení lidských zdrojů k řešení ageismu a podpoře mezigenerační práce.
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064