Využití digitálních nástrojů v práci na základě potřeb těchto dvou skupin

Modul 4 je zaměřen na digitální nástroje pro mentoring a pojednává o tom, jak lze začlenit různé prostředky k dosažení nejlepších možných výsledků pro vytvoření kvalitního vztahu mezi mentorem a mentorovaným pomocí digitálních nástrojů pro komunikaci.

 

Contents

  • SCORM completed
    Využití digitálních nástrojů v práci na základě potřeb těchto dvou skupin
  • QUIZ
    Hodnotící dotazník 4
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064