Principy a techniky mentoringu a reverzního mentoringu

Cílem tohoto modulu je poskytnout mladým pracovníkům (ve věku 18-30 let) i starším pracovníkům (ve věku 50+) základní faktické znalosti o principech a technikách formálního mentoringu a reverzních mentorských vztahů. To zahrnuje učení, jak rozlišovat mezi koncepty mentoringu a reverzního mentoringu, hodnocení vlastních mentorských dovedností a seznam hlavních fází formálního mentoringového procesu. Praktická cvičení v tomto modulu se zaměřují na plánování a implementaci mentorových setkání na pracovišti.

 

Contents

  • SCORM completed
    Principy a techniky mentoringu a reverzního mentoringu
  • QUIZ
    Hodnotící dotazník 1
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064