Mentoringové scénáře pro praxi hraní rolí (role playing)

Tento modul má za cíl poskytnout mladším pracovníkům (ve věku 18–30 let) a starším pracovníkům (ve věku 50+) základní faktické znalosti o formalitách spojených s plánováním, vedením a hodnocením mentorských sezení. V modulu se také dozvíte, jak navrhnout a/nebo vybrat vhodné nástroje pro plánování, implementaci a hodnocení mentorských sezení.

Contents

  • SCORM completed
    Mentoringové scénáře pro praxi hraní rolí (role playing)
  • QUIZ
    Hodnotící dotazník 3
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064