Рамка на компетенциите и примери за трансфер на умения

Този модул има за цел да предостави както на младите работници (на възраст 18-30 години), така и на възрастните работници (50+) изчерпателен списък от практически дейности, които могат да бъдат приложени за подобряване на техния набор от умения и развитие на кариерата им. Модул 2 ще се фокусира върху предоставянето на конкретни примери за поведение, което се оценява, насърчава и възнаграждава в професионалните организации. Тази дейност ще помогне на работниците да постигнат индивидуални и колективни (организационни) цели и да станат желани кандидати за работа и/или служители.

 

 

Contents

  • SCORM completed
    Рамка на компетенциите и примери за трансфер на умения
  • QUIZ
    Оценка 2

Resources

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079064